Ovom web stranicom prikazujem svoj projektni zadatak iz kolegija Multimedijalni sustavi!

 

 

1.  Plakat

 

Plakat sam napravio u Scribus-u.

 • Otvorio sam novi dokument formata A4 i na njemu postavio mrežu upalio sam Show grid.
 • Prvo sam ubacio slike unutar okvir za plakat i postavljao sam box-ove preko naredbe Insert image frame.
 • Zatim sam ubacio tekst, podesio sam font, neke riječi podebljao i poravnanje teksta i slika. Naredbu sam koristio opet Insert text frame. Desni klikom odaberemo properties klikamo
  po opcijama za oblik, veličinu i font slova.
 • Nakon što smo odabrali slike koje ćemo stavit napravimo dimenzije box-a u kojeg kliknemo i odaberemo ih.
  Koristeći layer-e i njihovo level-anje za početak postavimo pozadinu i na kraju stavljamo tekst ili sliku.
 • Rezultat je ovaj plakat!

 

 


 

2. Slika

Nakon što sam tražio mjesto za slikanje odabrao sam lokaciju gdje je Uljanik.

 • Obradu slike sam radio u Photoshopu. Nakon što sam odabrao sliku s opcijom open new u izborniku File.
 • Dva puta kliknuti kako bi sliku "otključali" te desnim klikom odaberemo opciju Hue/saturation options.
 • Namještamo temperaturu boje i odaberemo najbolju opciju. Povećavamo/smanjujemo kontrast te namještamo boju bijele i crne
 • Ako nam je slika zrnasta odaberemo opciju Clarity i popravljamo sliku.
 • Ako nam je slika neravna odaberemo opciju "level" i ona nam se izravna. 
 • "Potpis" slika koji je ujedino pecat i logo sam dobio tako da sam na papir nacrtao potpis, zatim slikao kamerom i otvorio u Photoshop-u.
 •  Kliknuo sam na ikonu gumice i obrisao pozadinu te odabrao efekt crno bijelo i dobio sam željeni rezultat.

 

Jednostavnim potezima dobivamo ovaj rezultat : 

 

Prvo slijede originali potom obrađene slike !

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Grafika

 

Pomoću programa Illustrator i Blendera napravio sam svoje grafike. Prateći sljedeće korake, dobili smo konačne grafike, koje su prikazane na slici poslije koraka. Koraci za ove grafike su sljedeći :

Cilj je bio izraditi 3D prikaz, ja sam odabrao 3 geomtrijska tijela koja mogu prikazati nekakav plan ili cilj/opsi nekakvog proizvoda i 3D slova.

Prvu grafiku sam napravio u Illustrator-u.

 • Odabrao sam oblik kocke u alatima i napravio kocke 300x300px, zatim sam ih ukosio za 30 stupnjeva kako bi dobio ostale stranice i taj postupak ponavljao dok nisam dobio ciljani
  rezultat.
 • Kocke sam smanjivao kako ne bi prešle rezoluciju slike.
 • Boje su jako važne koje ćemo bojati stranice kocke, zato što da dobijemo i dubinu i 3D prikaz.
 • Tekst sam unio ikonom "T" i odabrao font, veličinu.
 • Ikone sam unio naredbom place u opcijama File.

Rezultat je : 

 

 

Drugu grafiku sam napravio u Blenderu.

 • U Gimpu sam napisao slova i spremio ju u png format i odabrao sam Color Tool kako bi dobio put oblika slova. Odabrani put sam spremio
  u SVG format.
 • Otvorio sam Blender i otišao sam na opcije import SVG.
 • Nakon što se učitao format i što su se slova pojavila kliknuo sam broj 7 kako bi dobio 2D prikaz.Kliknuo sam na ikonu pored "ključa" koja se nalazi na desnoj strani sa ostalim opcijama.
 • Zatim odaberemo 2D i povećavamo modifikacije kako bismo dobili 3D prikaz.
 • Kliknemo shift+a i odaberemo Mesh te plane i dobili smo podlogu za slova.
 • Odaberemo boje na ikonu kruga gdje piše Material i to je to.

Rezultat je :

 

 


 

 4. Zvuk

 Za obradu zvuka koristio sam Adobe Audition.

 • Snimio sam zvuk mobitelom kako program čita riječi. 
 • U izborniku Effects odaberemo Amplitude and Compression i igramo se sa dugmima kako bi izvukli što jasniji zvuk.
 • Kako bi izolirali zvukove iz pozadine koristimo Hard Limitting iz istoimenog izbronika.
 • I na kraju dodamo melodiju koja će nam biti kao podloga čitanom tekstu.

Usporedite ta 2 zvuka.  

 

Zvuk 1 :

 

Zvuk 2 :

 

 


 

 5. Video

 

Video sam napravio u Premiere Pro 2015 (CC).

Nakon što smo napravili novi projekt. Ubacujemo željene sadržaje. Kako bi ubacili kliknemo desnim klikom i na opciju import.

Prvo sam obradio svaki video posebno kako bih izbacio ono što je suvišno. Izbacio sam isječke naredbom Razor. Kako bi odabrali alat Razor stisnemo na ikonu ili tipku "c". Neke dijelove smo ubrzali kako bi dobili na dinamici videa alatom Rate Stretch Tool. Kad smo dijelove videa posložili po svom izboru Obrađujemo sliku kako bi negdje izvukli što više boje, smanjili ili povećali svijetlinu. Odaberemo Video effect te kliknemo na Fast Color Correction i igramo se bojama. Nakon što smo obradili sliku stavljamo pjesmu i ispod "video trake". Kad smo gotovi sa obradom videa pritisnemo ctrl+m kako bi izbacili projekt odaberemo željeni format i kvalitetu.

Rezultat je :